Tải về

Đọc các hướng dẫn sau đó nhấp vào đây.

Mở Safari trên thiết bị iOS của bạn và đi đến app.hc365.org

IMG_1177 

Chạm vào nút Chia sẻ trên thanh công cụ. Đó là một biểu tượng với một hộp vuông và một mũi tên hướng lên trên.

IMG_1178 

Chạm vào ô Thêm vào Màn hình chính.

IMG_1179 

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ đặt tên cho biểu tượng và xác nhận địa chỉ trang web.

IMG_1180 

Sau đó, chạm vào nút Thêm vào ở góc trên bên phải để thêm biểu tượng vào màn hình chính của bạn.

IMG_1181 

Biểu tượng hiện ra sẽ là logo HC365.

IMG_1182 

Để xóa biểu tượng, chạm và giữ biểu tượng cho đến khi tất cả các biểu tượng ứng dụng bắt đầu lắc lư. Từ đó, nhấn vào chữ X nhỏ xuất hiện phía trên.

IMG_1183 

Nhấp vào nút bên cạnh để bắt đầu.

top