Image

HC365 Hồ sơ Sức khỏe Cá Nhân từ Pacific Cross Việt Nam

Đó là hồ sơ sức khoẻ của bạn, bạn được truy cập bất cứ khi nào bạn muốn? HC365 PHR từ Pacific Cross Việt Nam cho bạn hợp nhất tất cả các thông tin liên quan đến sức khoẻ của bạn vào một nơi an toàn duy nhất. Dành ít thời gian hơn để theo dõi thông tin và nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống.


VỀ HC365 PHR TỪ PACIFIC CROSS VIỆT NAM

Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân (PHR) HC365 được thiết kế để theo dõi và quản lý 100% dữ liệu chăm sóc sức khỏe của một cá nhân. Tiện ích mang đến tính năng truy cập dễ dàng và nhất quán cho toàn bộ hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân.

Hệ thống chăm sóc sức khoẻ hiện nay hiển thị các bệnh nhân và gia đình của họ với những chỉ dẫn và sắp đặt phức tạp. HC365 PHR cung cấp một giải pháp quản lý dự án có khả năng sắp xếp mọi khía cạnh của việc chăm sóc sức khoẻ cho một cá nhân. Công nghệ toàn diện của chúng tôi giúp cho các bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ y tế cải thiện chất lượng sức khoẻ cũng như giảm các chi phí chăm sóc y tế.

LỢI ÍCH

Các hoạt động y tế được tổng hợp lại thành một kế hoạch duy nhất.

  • Các cuộc hẹn
  • Nhà cung cấp dịch vụ y tế
  • Phương thuốc và các loại thuốc khác
  • Tình trạng và các vấn đề sức khỏe
  • Các tài liệu và kết quả

Chúng tôi rất nghiêm túc tôn trọng quyền riêng tư của các khách hàng

Tìm hiểu thêm

top