Bảo mật là ưu tiên hàng đầu
của chúng tôi

Chúng tôi đề cao quyền riêng tư, bảo mật, và bảo vệ thông tin sức khoẻ cá nhân mà chúng tôi lưu giữ giúp các khách hàng của chúng tôi.

HC365 PHR từ Pacific Cross Việt Nam sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn ngành ISO 17799 về thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin và tài liệu bí mật liên quan đến bệnh nhân và các nhà cung cấp hệ thống y tế. Các tiêu chuẩn và thực hành này sẽ được xem xét và áp dụng cho cả lĩnh vực y tế và hành chính với các biện pháp thích hợp được thực hiện ở mọi cấp độ của công ty.

Image

HealthCare 365 đề cao quyền riêng tư

0+

Tài liệu được bảo mật

0+

Khách hàng được quản lý

0%

Tập trung vào Tuân thủ quy tắc


Các giá trị của chúng tôi

Chúng tôi sẽ đảm bảo thông tin sức khỏe cá nhân của bạn được an toàn nhất có thể.

Tin tưởng

Chúng tôi biết rằng thông tin sức khỏe thuộc về thông tin cá nhân nhạy cảm nhất và chúng tôi thực hiện mọi biện pháp để giữ chúng an toàn

Trách nhiệm

HC365 PHR từ Pacific Cross Việt Nam sử dụng những thông tin “thực hành tốt nhất” cho việc thu thập thông tin sức khỏe cá nhân

Tuân thủ quy tắc

Các biện pháp bảo vệ về kỹ thuật và vật lý được áp dụng để bảo vệ khỏi trộm cắp, mất mát, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép

Đọc các chính sách và điều kiện bảo mật của chúng tôi

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

top